[Job opportunity] รับสมัครแพทย์ใช้ทุน หมดเขตรับสมัคร 10 ตุลาคม 2565

สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ใช้ทุน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดตามภาพ

หมดเขตรับสมัคร 10 ตุลาคม 2565

Read more